Monday, 6 March 2017

Post linkDave Datblygu Book Launch Event

Due to unforeseen circumstances we regretfully have to announce the cancellation of our launch event at Spillers Records on April 29th for Dave Datblygu's new book - Dave Datblygu's Search In English For The House Of Tolerance - Sorry to all who were hoping to attend. Diolch


We are proud to announce that Dave Datblygu will be making a rare live appearance at Spillers Records in Cardiff on Sat 29th April to launch the new book - Dave Datblygu's Search In English For The House Of Tolerance.

Dave will be giving a spoken word performance with musical accompaniment by Pulco Aka Ash Cooke


Copies of the book will be available on the day. The fun begins at 5.30 pm

Tuesday, 3 January 2017

Post link

Dave Datblygu's Search In English For the House Of Tolerance


Mae Recordiau Prin yn falch iawn o gyhoeddi y llyfr cyntaf y Saesneg gerddi David R Edwards. Trwy ei waith gyda’r band Datblygu, credaf fod David yn un or  cyfansoddwyr a phrif leiswyr mwyaf dylanwadol yn ystod y 30 mlynedd ddiwethaf.
Dyma gasgliad David o 30 o gerddi, i gyd yn Saesneg, sydd yn canolbwyntio ar gariad a chwant, torcalon ac ecstasi, i gyd drwy hiwmor tywyll David.

Digri, tor-calonus, dadleuol, gafaelgar, dim ond ychydig o eiriau i ddisgrifio geiriau "Dave Datblygu's Search In English For The House Of Tolerance"  sydd wedi ei osod yn destun allweddol a mynediad hanfodol i'r hyn sydd eisoes yn gorff cyfoethog a dylanwadol o waith

I gyd-fynd gyda’r llyfr, bydd CD wedi ei recordio gan David yn adrodd ei waith  ynghyd รข seinweddau y cerddor Cymraeg a’r artist Ash Cooke – Aka Pulco.  Dychmygwch William S Burrough yn yfed gwin yn lle sothach ac yn hanu o Geredigion yn lle yr Unol Daliaethau.

Dim ond 200 o gopiau fydd ar gael pob un wedi ei rifo yn unigol. Bydd yr 50 cyntaf wedi eu llofnodi gan David ei hun.

Cyhoeddir y llyfr ar yr 20fed o Ebrill, 2017 a bydd hefyd perfformiad byw i gefnogi lawnsiad y llyfr o gwmpas yrun amser. Mwy o fanylion i ddilyn.


Os yr hoffech archebu copi o flaen llaw dilynwch y linc isod.

£9.50 + pp
Recordiauprin@gmail.com


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recordiau Prin are proud to announce the publication of the first ever book of English poetry by David R Edwards. Through his work with seminal Welsh band Datblygu, David is quite possibly one of the most influential lyricists and front-men of the last 30 years.

"Dave Datblygu's Search In English For The House of Tolerance"  collects thirty five of David's poems, all written in English, which focus on love and lust, heartbreak and ecstasy, all told with David's usual black humour.

Funny, heartbreaking, controversial, enthralling, "Dave Datblygu's Search In English For The House Of Tolerance" is set to be a key text and vital entry into what is already a rich and influential body of work.

To accompany the book, each copy will come with a CD recording of David reciting the poems from the book accompanied by the soundscapes of Welsh musician & artist Ash Cooke  Aka Pulco. Imagine William S Burroughs dripping in wine instead of junk and hailing from Cardiganshire instead of the States.


There will be a limited run of 200 copies available with each one individually numbered. The first 50 copies will be signed by David himself.

The book will be published on April 20th 2017  and there will also be a live performance to support the book launch in the near future. More details of this to follow. 

If you would like to pre-order a copy please click the link below

£9.50 + pp
Recordiauprin@gmail.com


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------